Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/11/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ενεργή συμμετοχή, καθ'όλη τη διάρκεια των εργασιών, του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Νικόλαου Ταγαρά. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι Κορινθίας, στο ξενοδοχείο ALKYON RESORT HOTEL & SPA, Αίθουσα "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ", την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης 09.00. Το πρόγραμμα εργασιών της Ημερίδας, καθώς και το Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. δημοσιεύονται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

7η Διευκρίνιση για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/10/2014

Δημοσιεύεται η 7η διευκρίνιση για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Παρακαλούμε, ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/10/2014

Δημοσιεύεται η Απόφαση για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014) στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Επίσης δημοσιεύονται οι διευκρινίσεις 3, 4, 5, 6 για τον διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΜΕΡΙΔΑ : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2014

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου και ώρα 17.30, λαμβάνει χώρα Ημερίδα με θέμα : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Στα σχετικά αρχεία της ανακοίνωσης δημοσιεύεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Συνέδριο με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί", Ναύπλιο (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ) από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2014

Το Συνέδριο υλοποιείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ με τη συμμετοχή της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σκοπός του Συνεδρίου είναι αφενός μεν η εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, η ανάπτυξη σχετικών προβληματισμών με αφορμή τις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η εφαρμογή τους στην υλοποίηση των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Συνεδρίου στη ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.nafpliocongress2014.gr/