Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2014

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου και ώρα 17.30, λαμβάνει χώρα Ημερίδα με θέμα : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Στα σχετικά αρχεία της ανακοίνωσης δημοσιεύεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Συνέδριο με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί", Ναύπλιο (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ) από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2014

Το Συνέδριο υλοποιείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ με τη συμμετοχή της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σκοπός του Συνεδρίου είναι αφενός μεν η εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, η ανάπτυξη σχετικών προβληματισμών με αφορμή τις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η εφαρμογή τους στην υλοποίηση των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Συνεδρίου στη ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.nafpliocongress2014.gr/

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/10/2014

Στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης, παρέχονται διευκρινίσεις σε απάντηση ερωτήματος της εταιρείας ENVIROPLAN Α.Ε ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, σχετικά με το υποέργο : «Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων».

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/10/2014

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην προκήρυξη που βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για το έργο : "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ". Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην περίληψη της προκήρυξης που βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.