Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

8/4/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013. Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (21/12/2015)

16/12/2015

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", σας προσκαλεί τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, στις 10.00 π.μ. στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα) στο Συνέδριο με θέμα : "Οι καλές πρακτικές για το Περιβάλλον στο ΕΣΠΑ 2007-2013 οριοθετούν τις προκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020".

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

1/10/2015

Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανάδειξης αρχαίου αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες", του έργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ". Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 6/10/2015. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 5/10/2015. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10/8/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό MIS 311544. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Εργαλείο για την υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

23/7/2015

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων.