Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ Λ/Θ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/12/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ Λ/Θ». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/12/2014

Ο Φορέας διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (2012-2015), στις 5 Δεκεμβρίου 2014, 11.00-15.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, Άβδηρα Ξάνθης. Για την Πρόσκληση, την αφίσα της Ημερίδας και το Πρόγραμμα, ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/12/2014

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) γερανοφόρου φορτηγού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2014

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αριθμ .πρωτ. Φ. 14/02/19398/2927/12.11.2014 - ΦΕΚ Β 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72), προκηρύχθηκε η Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»που αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για περισσότερες πληροφορίες για την Δράση, ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.