Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/11/2014

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 4/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30πμ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/11/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ενεργή συμμετοχή, καθ'όλη τη διάρκεια των εργασιών, του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Νικόλαου Ταγαρά. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι Κορινθίας, στο ξενοδοχείο ALKYON RESORT HOTEL & SPA, Αίθουσα "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ", την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης 09.00. Το πρόγραμμα εργασιών της Ημερίδας, καθώς και το Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. δημοσιεύονται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

7η Διευκρίνιση για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/10/2014

Δημοσιεύεται η 7η διευκρίνιση για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Παρακαλούμε, ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/10/2014

Δημοσιεύεται η Απόφαση για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014) στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Επίσης δημοσιεύονται οι διευκρινίσεις 3, 4, 5, 6 για τον διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΜΕΡΙΔΑ : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2014

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου και ώρα 17.30, λαμβάνει χώρα Ημερίδα με θέμα : Πρακτικές Μεταρρύθμισης στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό : Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Στα σχετικά αρχεία της ανακοίνωσης δημοσιεύεται το πρόγραμμα της ημερίδας.