Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

14/10/2016 - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στον σύνδεσμο www.ymeperaa.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.

Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης"

6/5/2015 - ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αποτελεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Χώρας, ένα χρηστικό εργαλείο με πρότυπη οργανωμένη μεθοδολογία προσέγγισης, που διευκολύνει στην οργάνωση για την ...

Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

21/3/2014 - ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά και του δημοκρατικού προγραμματισμού στη χώρα μας, τα προγραμματικά κείμενα που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020», πρέπει να υποβληθούν ...

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες