Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.

15/5/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη της Προκήρυξης, που βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2015