Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10/8/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό MIS 311544. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/8/2015