Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

8/4/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013. Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/4/2016