Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

14/10/2016

Στον σύνδεσμο www.ymeperaa.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2016