Χάρτης Ιστοχώρου

Skip Navigation Links.
Αναδίπλωση κλάδουΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013
3η Αναθεώρηση ΕΠΠΕΡΑΑ (Δεκ. 2013)
2η Αναθεώρηση ΕΠΠΕΡΑΑ (Δεκ 2012)
1η Αναθεώρηση ΕΠΠΕΡΑΑ (Ιουλ 2011)
Δομή Προγράμματος
Χρηματοδότηση Προγράμματος
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αναδίπλωση κλάδουΑξιολόγηση
Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Ενδιάμεση αξιολόγηση
Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Αναδίπλωση κλάδουΔιαχειριστική Αρχή
Οργανωτική Δομή
Κατάλογος Στελεχών
Αναδίπλωση κλάδουΆξονες Προτεραιότητας
Άξονας Προτεραιότητας 1
Άξονας Προτεραιότητας 2
Άξονας Προτεραιότητας 3
Άξονας Προτεραιότητας 4
Άξονας Προτεραιότητας 5
Άξονας Προτεραιότητας 6
Άξονας Προτεραιότητας 7
Άξονας Προτεραιότητας 8
Άξονας Προτεραιότητας 9
Άξονας Προτεραιότητας 10
Άξονας Προτεραιότητας 11
Αναδίπλωση κλάδουΠορεία Υλοποίησης
Κατάλογος Δικαιούχων
Ενταγμένες Πράξεις
ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ
Αναδίπλωση κλάδουΕκχωρήσεις
Εκχωρήσεις από το ΕΠΠΕΡΑΑ
Εκχώρηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ετήσιες Εκθέσεις
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Αναδίπλωση κλάδουΕπιτροπές Παρακολούθησης
1η Συνεδρίαση Επ.Πα.
2η Συνεδρίαση Επ.Πα.
3η Συνεδρίαση Επ.Πα.
4η Συνεδρίαση Επ.Πα.
5η Συνεδρίαση Επ.Πα.
Εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής των προς Χρηματοδότησης Πράξεων
Αναδίπλωση κλάδουΠληροφορίες για Δικαιούχους
Διαχειριστική Επάρκεια
Οδηγίες Ένταξης και Υλοποίησης Πράξεων
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων
Πρότυπα Έντυπα
Αναδίπλωση κλάδουΔημοσιότητα
Πολυμεσικό υλικό - Έντυπα
Εκδόσεις
Δράσεις Δημοσιότητας
Λογότυπα
Εξοικονόνηση νερού κατ' οίκον
Αναδίπλωση κλάδουΝέα προγραμματική περίοδος 2014-2020
Αναδίπλωση κλάδουΚύρια στρατηγικά κείμενα ΠΠ 2014-2020
Στρατηγική Ευρώπη 2020
Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2011-2014
Έκθεση προόδου σχετικά με την "Ευρώπη 2020" (5η Έκθεση)
Position paper Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΠΠ 2014-2020
Εγκύκλιοι Σχεδιασμού και κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράμματος ΠΠ 2014-2020
ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020
Ομάδα σχεδιασμού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Αναλυτική αναζήτηση
Νέα
Προσκλήσεις ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Πολυμέσα
Ευρετήριο Όρων
Χρήσιμα Αρχεία
Ροές Δεδομένων RSS
Χάρτης Ιστοχώρου
Ανακοίνωση νομικής φύσης
Προσβασιμότητα
Όροι Χρήσης