Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/06/2011