Διαχειριστική Επάρκεια  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν διαχειριστική επάρκεια από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/05/2012