ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ YMΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί του Σχεδίου ΣΜΠΕ του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα), έως και την 08/09/2014. (ΣΧΕΔΙΟ_ΣΜΠΕ) (Αρχείο pdf)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2014