Ενταγμένες Πράξεις

Αποτελέσματα 1 - 10 από 1101 από 111

Κωδικός MIS: 540806

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540714

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540712

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540709

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540710

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540715

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540716

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540708

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540713

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Κωδικός MIS: 540711

Άξονας Προτεραιότητας: 02. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 1101 από 111