Ομάδα σχεδιασμού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

1. Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. (Aρχείο pdf).

2. Στελέχωση της (ΟΣΠ) του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" από την ΟΣΠ του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. (Αρχείο pdf).

3. Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", 2014-2020. (Αρχείο pdf).

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/08/2014