Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 235 από 24 σελίδες

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

8/4/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013. Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (21/12/2015)

16/12/2015

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", σας προσκαλεί τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, στις 10.00 π.μ. στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα) στο Συνέδριο με θέμα : "Οι καλές πρακτικές ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

1/10/2015

Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανάδειξης αρχαίου αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες", του έργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10/8/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό MIS 311544. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ...

Εργαλείο για την υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

23/7/2015

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων. ...

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

15/7/2015

Προκηρύσσεται διαγωνιμός για την ανάθεση του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ...

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΙΣΒΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

15/7/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.),προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : Καταγραφή και εξάπλωση εισβολικών ειδών.Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

18/6/2015

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου». ...

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.

15/5/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη της Προκήρυξης, που βρίσκεται στα ...

Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης"

6/5/2015

Ο  Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αποτελεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Χώρας, ένα χρηστικό εργαλείο με πρότυπη οργανωμένη μεθοδολογία προσέγγισης, που διευκολύνει στην ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 235 από 24 σελίδες