Διαχειριστική Επάρκεια  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν διαχειριστική επάρκεια από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.